Soal Penilaian Akhir Tahun (PAT) SKI Kelas 3 MI ~ ustadzmu.com

0
Soal Penilaian Akhir Tahun (PAT) SKI Kelas 3 MI ~ ustadzmu.com. Pembaca Ustadzmu.com, berikut ini Ustadzmu.com posting contoh soal Penilaian Akhir Tahun (PAT) mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) Kelas III Madrasah Ibtidaiyah (MI).
Soal Penilaian Akhir Tahun (PAT) SKI Kelas 3 Madrasah Ibtidaiyah lengkap dengan kunci jawabannya
Soal PAT atau dikenal juga dengan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) dibawah ini cocok untuk dijadikan referensi belajar adik-adik semuanya atau juga pas digunakan oleh orang tua/wali murid atau kakak-kakak yang mendampingi anak-anak atau adik-adiknya dalam belajar SKI. Sekaligus tentunya cocok buat para guru yang membutuhkan soal. Tidak usah capek-capek ngetik, langsung copy paste saja. Edit-edit sedikit, jadi deh soalnya.

Pesan:
Kunci Jawaban belum semuanya. Nanti kalau banyak yang baca (alias banyak yang membutuhkan) InsyaaAllah Ustadzmu.com lengkapi. Biar banyak yang baca, silahkan share kepada yang lainnya. 

Soal Penilaian Akhir Tahun (PAT) SKI Kelas III Madrasah Ibtidaiyah

I. Soal Pilihan Ganda Penilaian Akhir Tahun (PAT) SKI Kelas 3 Madrasah Ibtidaiyah

Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban yang paling tepat!

1. Atas kejujurannya dari kesederhanaan Nabi Muhammad saw. sehingga ada seorang wanita yang mempercayakan barang dagangannya, wanita tersebut adalah ….
a, Aminah
b. Fatimah
c. Hindun
d. Khadijah

Kunci Jawaban: d

2. Nabi Muhammad dikenal memiliki sifat yang berbeda dengan orang-orang disekitarnya.
Beliau dijuluki Al-Amin yang artinya ….
a. dapat diandalkan
b. dapat diamanahkan
c. dapat dipercaya
d. dapat diunggulkan

Kunci Jawaban: c

3. Nabi Muhammad mempersunting seorang wanita kaya raya yang bernama Siti Khadijah.
Saat itu beliau berusia ….
a. 23 tahun
b. 24 tahun
c. 25 tahun
d. 26 tahun

Kunci Jawaban: c

4. Pernikahan antara Khadijah dan Nabi Muhammad dikaruniai anak sebanyak ….
a. 6
b. 7
c. 8
d. 9

Kunci Jawaban: a

5. Rasulullah Saw. membawa barang perniagaan milik Khadijah bersama pamannya ke negeri ….
a. Syam
b. Palestina
c. Madinah
d. Habasyah

Kunci Jawaban: a

6. Ketika Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah. Rasulullah mempersembahkan mas kawin berupa …..
a. 10 ekor unta
b. 15 ekor unta
c. 20 ekor unta
d. 25 ekor unta

Kunci Jawaban: c

7. Nama putra-putri Rasulullah di bawah ini yang tepat adalah …
a. Qasim dan Zainab
b. Abdullah dan Aminah
c. Ruqayah dan Fatmawati
d. Ummu Kulsum dan Halimah

Kunci Jawaban: a
Pernikahannya dengan Khadijah, Nabi dianugerahi 6 putra-putri yaitu Qāsim, Abdullāh, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulṡum dan Fāṭimah.
Semua anak laki-laki Nabi wafat waktu masih kecil dan anak perempuannya yang masih hidup sampai Nabi wafat adalah Fāṭimah.

8. Pada saat Makkah dilanda banjir hingga meluap ke Baitul Haram yang mengakibatkan Ka’bah rusak, orang-orang Quraisy memperbaiki dengan arsitek dari Romawi bernama ….
a. Baqum
b. Bukhairoh
c. Bilal bin Rabah
d. Thulailah

Kunci Jawaban: a
Sebelum masa keNabian, pada usia 35 tahun lima tahun, ada suatu peristiwa yaitu Kota Makkah dilanda banjir besar hingga meluap ke Baitul Haram. Akibat peristiwa itu orangorang Quraisy sepakat untuk memperbaiki Ka’bah, dan arsitek dalam kegiatan perbaikan Baitul Haram itu adalah orang Romawi yang bernama Baqum. 

9. Seseorang yang menawarkan jalan keluar, untuk memutuskan siapa yang meletakkan kembali hajar aswad ketempatnya adalah …
a. Abu Sofyan
b. Abu Umayah
c. Abu Jahal
d. Abu Thalib

Kunci Jawaban: b

Sebelum masa keNabian, pada usia 35 tahun lima tahun, ada suatu peristiwa yaitu Kota Makkah dilanda banjir besar hingga meluap ke Baitul Haram. Akibat peristiwa itu orangorang Quraisy sepakat untuk memperbaiki Ka’bah, dan arsitek dalam kegiatan perbaikan Baitul Haram itu adalah orang Romawi yang bernama Baqum.

Ketika pembangunan sudah sampai di bagian Hajar Aswad mereka saling berselisih tentang siapa yang meletakkan hajar Aswad ditempat semula dan perselisihan ini sampai 5 hari tanpa ada keputusan dan bahkan hampir terjadi pertumpahan darah. Akhirnya Abu Umayah menawarkan jalan keluar siapa yang pertama kali masuk lewat pintu masjid itulah orang yang memimpin peletakan Hajar Aswad. Semua pada sepakat dengan cara ini. Allah swt. menghendaki ternyata yang pertama kali masuk pintu masjid adalah Rasulullah saw. dan yang berhak adalah Rasulullah.

Orang-orang Quraisy berkumpul untuk meletakkan Hajar Aswad. Ketika diminta untuk mengambil keputusan tentang peletakan Hajr Aswad tersebut, beliau berpikir sejenak mencari cara agar keputusannya adil dan bijaksana. Tidak lama kemudian, beliau membentangkan surbannya dan meletakkan Hajar Aswad di tengah surban tersebut seraya memanggil utusan masing-masing kabilah. Beliau menyuruh para utusan setiap kabilah untuk memegang dan mengangkat surban tersebut secara bersama-sama hingga ke tempat Hajar Aswad itu diletakkan. Setelah mendekati tempatnya Nabi mengambil Hajar Aswad dan meletakkannya ke tempat semula akhirnya legalah semua.

Setiap kabilah merasa senang dan kagum atas keputusan yang tepat itu. Maka perpecahan dan pertikaian di antara mereka tidak terjadi. Masyarakat Makkah kembali tenang dan damai berkat keputusan yang bijaksana dari sorang manusia mulia yang kelak akan menjadi nabi dan rasul akhir zaman. Penduduk Makkah melihat pribadi Muhammad adalah pribadi yang baik dan dapat dipercaya sehingga mereka menjuluki “Al-Amin” yang artinya dapat dipercaya, kepada Nabi Muhammad saw..

10. Ayah dan Ibu Nabi Muhammad saw. masih satu keturunan, silsilahnya berasal dari ….
a. Kilab
b. Murrah
c. Luayy
d. Abdul Manaf

Kunci Jawaban: a

11. Nama ayah Nabi Muhammad saw. ialah ….
a. Abdullah bin Abdul Aziz
b. Abdullah bin Abdul Muthalib
c. Abdullah bin Abdul Wahab
d. Abdullah bin Hasan

Kunci Jawaban: b

12. Nabi Muhammad saw. mampu berbicara dan berjalan pada usia ….
a. 5 bulan dan 9 bulan
b. 6 bulan dan 10 bulan
c. 10 bulan dan 12 bulan
d. 1 tahun dan 2 tahun 2 bulan

Kunci Jawaban: 

13. Nabi Muhammad saw. sudah mampu menggembalakan kambing sejak usia ….
a. 1 tahun
b. 2 tahun
c. 3 tahun
d. 4 tahun

Kunci Jawaban: 

14. salah satu mukjizat Nabi Muhammad saw yang dilakukan oleh malaikat Jibril adalah ….
a. tahan terhadap api
b. tongkat pembelah laut
c. menghidupkan orang yang telah mati
d. dibelah dadanya

Kunci Jawaban: d

15. Malaikat Jibril membersihkan bagian jantung Nabi Muhammad saw. yang dikuasai oleh setan dengan air yang bersumber dari ….
a. mata air
b. sumur zam-zam
c. sungai Nil
d. Laut Merah

Kunci Jawaban: b

16. Paman yang sangat menyayangi Nabi Muhammad saw. bernama ….
a. Abu Lahab
b. Abu Sofyan
c. Abu Jahal
d. Abu Thalib

Kunci Jawaban: d

17. Dalam perjalanannya ke negeri Syam Nabi Muhammad dan Rombongan bertemu dengan pendeta Nasrani yang bernama ….
a. Buhaira
b. Busrah
c. Baaqum
d. Basirah

Kunci Jawaban: a

18. Ketika Nabi Muhammad berniaga ke negeri Syam bersama dengan Abu Thalib dan rombongannya, usia Nabi Muhammad saw. saat itu adalah ….
a. 10 tahun
b. 11 tahun
c. 12 tahun
d. 13 tahun

Kunci Jawaban: c

19. Nabi Muhammad saw dikenal dengan sebutan “Khataman nabiyyin” yang artinya ….
a. Nabi paling hebat
b. Nabi yang agung
c. pemula para nabi
d. penutup para nabi

Kunci Jawaban: d

20. Nabi Muhammad mulai sering melakukan tafakur ketika beliau berusia ….
a. 30 tahun
b. 40 tahun
c. 50 tahun
d. 60 tahun

Kunci Jawaban: 

21. Dalam melakukan tafakur Nabi Muhammad memilih tempat yang dianggap aman, tempat tersebut adalah ….
a. Ka’bah
b. Gua HIra
c. Gua Tsur
d. Mina

Kunci Jawaban: b

22. Kebiasaan baik bangsa Arab sebelum Islam antara lain ….
a. menyembah berhala
b. berfoya-foya
c. menepati janji
d. mabuk-mabukan

Kunci Jawaban: c

23. Gua Hira tempat Nabi Muhammad bertafakur terletak di sebelah ….
a. utara Kota Makkah
b. selatan Kota Makkah
c. Barat Kota Makkah
d. Timur Kota Makkah

Kunci Jawaban: 

24. Wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad saw. saat beliau bertafakur adalah surah ….
a. Al-'Alaq
b. Al-Mudatsir
c. Al-Hijr
d. Al-Baqarah

Kunci Jawaban: a

25. Dalam menerima wahyu yang pertama Nabi Muhammad diperintahkan untuk “iqra” yang artinya ….
a. tulislah
b. sampaikanlah
c. bacalah
d. sebarkanlah

Kunci Jawaban: c

26. Nabi Muhammad Saw. bertafakur tujuannya adalah ….
a. menghindar dari kaumnya
b. memikirkan akhlak buruk Quraisy
c. agar mendapat mukjizat
d. istirahat karena pusing

Kunci Jawaban: b

27. Prilaku yang baik yang dimiliki oleh bangsa Arab sebelum Islam adalah …
a. menepati janji dan pemarah
b. memuliakan tamu dan pemabuk
c. dermawan dan menepati janji
d. berfoya-foya dan dermawan

Kunci Jawaban: c

28. Nabi Muhammad Saw. menerima wahyu yang pertama pada tanggal ….
a. 17 Rabiul Awal
b. 17 Rajab
c. 17 Muharram
d. 17 Ramadhan

Kunci Jawaban: d

29. Nabi Muhammad saw. menerima wahyu yang pertama Qur’an surah Al-Alaq dengan jumlah ayat …
a. 4
b. 5
c. 6
d. 7

Kunci Jawaban: b

30. Keadaan Nabi Muhammad saw. saat menerima wahyu pertama adalah ….
a. ketakutan
b. bergembira
c. bersuka ria
d. berduka cita

Kunci Jawaban: a

31. Wahyu kedua yang diterima Nabi Muhammad saw. adalah surah ….
a. Al-Maidah
b. Al-Baqarah
c. Al-Mudatsir
d. Al-Mukmin

Kunci Jawaban: c

32. Malakat yang bertugas menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad saw adalah ….
a. Ridwan
b. Jibril
c. Malik
d. Izroil

Kunci Jawaban: b

33. Wahyu kedua diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad saw sebanyak ….
a. 5 ayat
b. 6 ayat
c. 7 ayat
d. 8 ayat

Kunci Jawaban: 

34. Al-qur’an adalah kitab suci yang dijamin oleh Allah Swt. ….
a. dapat menyembuhkan orang sakit
b. akan terpelihara sepanjang masa
c. akan dibaca oleh semua manusia di dunia
d. dapat mendatangkan rezeki yang melimpah

Kunci Jawaban: b

35. Khatam Annubuwwah artinya ….
a. tanda lahir
b. tanda kenabian
c. tanda seorang pahlawan
d. tanda keberuntungan

Kunci Jawaban: b

II. Soal Essay Penilaian Akhir Tahun (PAT) SKI Kelas 3 Madrasah Ibtidaiyah

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan tepat dan benar!

1. Jelaskan kebijakan apa yang dilakukan Nabi Muhammad saw. dalam peristiwa peletakan Hajar Aswad!

Jawaban:

2. Tuliskan 6 (enam) nama putra dan putri Nabi Muhammad saw. dan Khadijah!

Jawaban:

3. Bagaimana sikap dan cara rasulullah dalam berdagang?

Jawaban:

4. Apakah tujuan Rasulullah Saw. bertafakur di Gua Hira?

Jawaban:

5. Apa peristiwa luar biasa yang terjadi di tahun menjelang kelahiran dan di malam kelahiran Nabi Muhammad saw.?

Jawaban:

Demikian postingan Ustadzmu.com yang menyajikan postingan contoh soal Penilaian Akhir Tahun (PAT) atau Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) Kelas III Madrasah Ibtidaiyah (MI) lengkap dengan kunci jawabannya. Semoga bermanfaat. Silahkan baca-baca postingan Ustadzmu yang lainnya. Bittaufiiq wa ma'an najaah.

Posting Komentar

0Komentar

Posting Komentar (0)