Contoh Soal Fikih Kelas 12 Bab Jihad fi Sabilillah dan Imarah

0

Contoh Soal Fikih Kelas 12 Bab Jihad fi Sabilillah dan Imarah. Pembaca ustadzmu.com, berikut ini kami sajikan contoh soal dan jawabannya mata pelajaran Pendidikan Fikih atau ada yang menyebut Ibadah kelas 12 SMA/MA/SMK/MAK Muhammadiyah yang merupakan sub mata pelajaran Al-Islam. Rangkuman Fikih kelas 12 kali ini meringkas Bab Pernikahan dalam Islam yang merupakan materi Fikih Ibadah semester genap. Silahkan dibaca dan dipelajari semoga bermanfaat.

Rangkuman Fikih Kelas 12 SMA/MA/SMK/MAK Bab Jihad fi Sabilillah dan Imarah


Contoh Soal Fikih Kelas 12 Bab Jihad fi Sabilillah dan Imarah

Soal Pilihan Ganda

Jawablah soal-soal berikut ini dengan memilih huruf a, b, c, d, atau e pada jawaban yang benar!

1. Jihad berasal dari kata jahada yang artinya ...
a. bersenang-senang
b. bersungguh-sungguh
c. perang
d. menakut-nakuti
e. bermalas-malasan

Jawaban: b. bersungguh-sungguh

2. Orang yang berjihad disebut ...
a. mujtahid
b. muslimin
c. mujahid
d. muhajir
e. muallaf

Jawaban: c. mujahid

3. Perintah agar sebagian kaum untuk berjihad menuntut ilmu terdapat dalam Al-Quran surat ...
a. al-Ma'un ayat 3
b. al-Ma'un ayat 5
c. al-Maidah ayat 2
d. at-Taubah ayat 121
e. at-Taubah ayat 122

Jawaban: e. at-Taubah ayat 122

Bunyi lengkap QS. at-Taubah ayat 122:

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

"Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya". (QS. at-Taubah ayat 122)

4. Berikut ini yang merupakan contoh jihad di jalan Allah adalah ...
a. bermalas-malasan di kelas
b. mengajak teman untuk membolos
c. mentraktir teman saat ulang tahun
d. mengerjakan tugas dengan terpakasa
e. berpuasa sunnah untuk mengendalikan hawa nafsu

Jawaban: e. berpuasa sunnah untuk mengendalikan hawa nafsu

5. Mengupayakan diri untuk senantiasa rendah hati agar terhindar dari rasa ingin dipuji merupakan ...

Jawaban: 
a. jihad harta
b. jihadun nafs
c. jihadul kuffar
d. jihadus syaithan
e. jihad pendidikan

Jawaban: b. jihadun nafs

Pembahasan:
a. jihad harta artinya: jihad/berjuang dengan harta
b. jihadun nafs artinya: jihad/berjuang melawan hawa nafsu
c. jihadul kuffar artinya: jihad/berjuang melawan kaum kafir harbi
d. jihadus syaithan artinya: jihad/berjuang melawan syetan
e. jihad pendidikan artinya: jihad/berjuang lewat dunia pendidikan (belajar dan mengajar)

6. Jihad dalam bentuk perang boleh dilakukan dengan sebab ...
a. dipuji
b. dianiaya
c. dihianati
d. dikucilkan
e. diprovokasi

Jawaban: b. dianiaya

Pembahasan:
Dalam Al-Quran maupun hadits terdapat beberapa ayat dan hadits yang berkaitan dengan alasan perintah untuk berjihad, yaitu:
- Karena umat Islam dianiaya
- Untuk menjunjung tinggi agama Islam
- Untuk mempertahankan diri, membela hak dan kehormatan
- Untuk memberantas fitnah, kekacauan, dan kezhaliman
- Untuk membersihkan kaum muslimin dari pengaruh syirik

7. Dalam Al-Quran surat al-Ankabut ayat 69, tujuan utama jihad adalah ...
a. berdakwah
b. kesenangan
c. menakut-nakuti
d. meluaskan wilayah
e. mendapat ridha Allah

Jawaban: e. mendapat ridha Allah

Pembahasan:
Bunyi lengkap surat al-Ankabut ayat 69:

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ


"Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik". (QS. al-Ankabut ayat 69)

8. Jihad yang dilakukan oleh Muhammadiyah adalah dalam bentuk ...
a. menyeru kepada keburukan
b. menakut-nakuti kaum non muslim
c. memerintahkan untuk bermalas-malasan
d. mendirikan usaha hanya untuk mencari keuntungan
e. mendirikan sekolah untuk mengentaskan kebodohan

Jawaban: e. mendirikan sekolah untuk mengentaskan kebodohan

Pembahasan:

9. Bagi kaum muslim, jihad secara umum hukumnya adalah ...
a. haram
b. mubah
c. makruh
d. fardhu 'ain
e. fardhu kifayah

Jawaban: e. fardhu kifayah

Pembahasan:
- Menurut Ibnu Musayyab hukum jihad adalah fardhu 'ain (masing-masing wajib)
- Menurut jumhur ulama (kebanyakan ulama) jihad itu hukumnya fardhu kifayah
- Hukum jihad fardhu kifayah artinya: Jika sudah ada yang melaksanakan dan sudah sudah memadai (mencukupi), maka kewajiban tersebut sudah terbebas dari seluruh kaum muslimin
- Jika tidak ada yang melaksanakannya maka kewajiban tersebut masih tetap dan tidak gugur, dan kaum muslimin semuanya berdosa
- Jika sudah ada yang melaksanakan jihad tapi belum memadai (belum cukup) maka yang tidak ikut berdosa

- Jihad diwajibkan kepada laki-laki yang baligh, berakal, sehat badannya, dan mampu melaksanakannya

- Jihad tidak diwajibkan atas anak-anak, hamba sahaya, perempuan, orang pincang, orang lumpuh, orang buta, orang kudung (orang terpotong tangan atau kakinya misalnya), dan orang sakit

- Dari Fardhu Kifayah, hukum jihad bisa menjadi wajib (fardhu 'ain) jika diperintahkan oleh pemimpin atau penguasa. Apabila suatu negeri telah dikepung musuh sehingga membutuhkan orang untuk berjihad, maka hukum jihad menjadi fardhu 'ain (wajib dilaksakan oleh masing-masing orang Islam)

10. Hikmah mempelajari jihad adalah ...
a. mudah putus asa
b. bersungguh-sungguh dalam keburkan
c. mau mengerjakan sesuatu apabila dipaksa
d. mengerjakan sesuatu dengan sungguh-sungguh
e. mengerahkan segala cara yang bertentangan dengan Islam

Jawaban: d. mengerjakan sesuatu dengan sungguh-sungguh

Soal Essay

1. Jelaskan pengertian jihad secara bahasa dan istilah!

2. Jelaskan bentuk-bentuk jihad!

3. Sebutkan dalil yang memerintahkan untuk berjihad

4. Jelaskan jihad fi sabilillah menurut Muhammadiyah!

5. Jelaskan hikmah mempelajari jihad!

Demikian postingan ustadzmu.com tentang Contoh Soal Fikih Kelas 12 Bab Jihad fi Sabilillah dan Imarah. Semoga bermanfaat, jangan lupa untuk berbagi kepada yang lainnya. Cukup dengan meng-klik tombol share sosial media yang ada di atas atau di bawah postingan ini. Semangat belajar!

Posting Komentar

0Komentar

Posting Komentar (0)