Rangkuman PAIBP Kelas 5 SD/MI Pelajaran 10 Kisah Teladan Luqmān

0

Rangkuman PAIBP Kelas 5 SD/MI Pelajaran 10 Kisah Teladan LuqmānPembaca Ustadzmu khususnya adik-adik yang duduk di kelas 5 SD dan MI. Berikut ini Ustadzmu sajikan rangkuman mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti (PAIBP) kelas 5 Pelajaran 10 Kisah Teladan Luqmān. Pada pelajaran kesepuluh ini yang dipelajari adalah tentang Siapakah Luqmān? Luqman Banyak Bersyukur, Nasihat Luqmān kepada Anaknya. 

Rangkuman PAIBP Kelas 5 SD dan MI Pelajaran 10 Kisah Teladan Luqmān


Pada pelajaran ini kepada peserta didik diperkenalkan tentang sosok Luqmān yang diungkapkan oleh al-Qur’ān, yang senantiasa taat dan banyak bersyukur kepada Allah. Kemudian isi nasihat Luqmān kepada anaknya dengan harapan nasihat itu dapat diamalkan peserta didik dan kita semua.

>>Baca juga:

Rangkuman PAIBP Kelas 5 SD/MI Pelajaran 10 Kisah Teladan Luqmān

1. Luqmān adalah hamba Allah Swt. yang shālih. 


2. Luqmān seorang ayah yang bijaksana.


3. Luqmān bukan seorang nabi tetapi dia sangat mulia. 


4. Luqmān berasal dari kebangsaan Habsy.


5. Luqmān berasal dari wilayah Sudan. 


6. Luqmān sangat dimuliakan Allah Swt. sehingga namanya diabadikan sebagai nama surat dalam al-Qur’ān.


7. Luqmān mendapat gelar al-Hakim yang artinya orang yang bijaksana.


8. Luqmān sangat sayang kepada putranya sehingga dia mengajarkan berbagai contoh teladan kepadanya.


9. Luqmān mengajarkan kepada putranya supaya tidak lupa bersyukur kepada Allah Swt.


10. Luqmān mengajarkan kepada putranya supaya meng-Esakan Allah (tidak menyekutukan Allah Swt.).

Posting Komentar

0Komentar

Posting Komentar (0)