Ustadz, Apa sih Keistimewaan Tauhid dan Dosa-dosa apa yang dapat Diampuni Karena Bertauhid?

0
Ustadz, Apa sih Keistimewaan Tauhid dan Dosa-dosa apa yang dapat Diampuni Karena Bertauhid?

KEISTIMEWAAN TAUHID 
DAN DOSA-DOSA YANG DIAMPUNI KARENANYA

Jawaban Ustadzmu:

Alhamdulillaah, wash-sholaatu was salaamu 'alaa rosuulillaah, wa ba'd. Apa Keistimewaan Tauhid dan Dosa-dosa apa yang dapat Diampuni Karena Bertauhid?

Thoyyib! Saudaraku semuanya, semoga Allah senantiasa membimbing kita, memberikan petunjukNya untuk kita semua.

Allah Subhanahu wata’ala berfirman Al-An’am ayat 82:

الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون

“Orang-orang yang beriman dan tidak menodai keimanan [1] mereka dengan kedzoliman (kemusyrikan) [2] mereka itulah orang-orang yang mendapat ketentraman dan mereka itulah orang-orang yang mendapat jalan hidayah”, (QS. Al-An’am, 82).Ubadah bin Shomit Radhiallahu’anhu menuturkan : Rasulullah Shallallahu’alaihi wasallam bersabda :

 من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل -- أخرجاه

“Barang siapa yang bersyahadat [3] bahwa tidak ada sesembahan yang hak (benar) selain Allah saja, tiada sekutu bagiNya, dan Muhammad adalah hamba dan RasulNya, dan bahwa Isa adalah hamba dan RasulNya, dan kalimatNya yang disampaikan kepada Maryam, serta Ruh dari padaNya, dan surga itu benar adanya, neraka juga benar adanya, maka Allah pasti memasukkanya ke dalam surga, betapapun amal yang telah diperbuatnya”. (HR. Bukhori & Muslim)

Imam Bukhori dan Muslim meriwayatkan pula hadits dari Itban Radhiallahu’anhu bahwa Rasulullah bersabda :

فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله

“Sesungguhnya Allah Subhanahu wata’ala mengharamkan neraka bagi orang-orang yang mengucapkan لا إله إلا الله  dengan ikhlas dan hanya mengharapkan (pahala melihat) wajah Allah”.

Diriwayatkan dari Abu Said Al Khudri Radhiallahu’anhu bahwa Rasulullah Shallallahu’alaihi wasallam bersabda :

 قال موسى يا رب، علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، قال : قل يا موسى : لا إله إلا الله، قال : يا رب كل عبادك يقولون هذا، قال موسى : لو أن السموات السبع وعامرهن – غيري – والأرضين السبع في كفة، ولا إله إلا الله في كفـة، مالت بهـن لا إله إلا الله -- رواه ابن حبان والحاكم وصححه

“Musa berkata : “Ya Rabb, ajarkanlah kepadaku sesuatu untuk mengingatMu dan berdoa kepadaMu”, Allah berfirman :”Ucapkan hai Musa لا إله إلا الله  ”, Musa berkata : “Ya Rabb, semua hambaMu mengucapkan itu”, Allah menjawab :” Hai Musa, seandainya ketujuh langit serta seluruh penghuninya, selain Aku, dan ketujuh bumi diletakkan dalam satu timbangan dan kalimatلا إله إلا الله  diletakkan dalam timbangan yang lain, niscaya kalimatلا إله إلا الله lebih berat timbangannya.” (HR. Ibnu Hibban, dan Imam Hakim sekaligus menshohehkannya).

Imam Tirmidzi meriwayatkan hadits (yang menurut penilaiannya hadits itu hasan) dari Anas bin Malik Radhiallahu’anhu ia berkata aku mendengar Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam bersabda :

 قال الله تعالى : يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، 
ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، لأتيتك بقرابها مغفرة 

 “Allah Subhanahu wata’ala berfirman : “Hai anak Adam, jika engkau datang kepadaKu dengan membawa dosa sejagat raya, dan engkau ketika mati dalam keadaan tidak menyekutukanKu dengan sesuatupun, pasti Aku akan datang kepadamu dengan membawa ampunan sejagat raya pula”.

Nah itulah Keistimewaan Tauhid dan Dosa-dosa yang Diampuni Karena Bertauhid yang benar. Semoga Allah senantiasa membimbing kita, memberikan hidayah kepada kita semua, sehingga kita benar-benar mentauhidkanNya dengan sebenar-benarnya. Wa allahu a'lam.

Posting Komentar

0Komentar

Posting Komentar (0)